@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:27363 a azonOnto:Photo ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-01-23"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:2778 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:camera "canon"^^xsd:string ;
  azonOnto:character [ a azonOnto:Character ;
      azonOnto:firstName "pracownicy"^^xsd:string ;
      azonOnto:lastName "awf"^^xsd:string ;
      azonOnto:name "pracownicy awf"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:Character ;
      azonOnto:firstName "Stanisław"^^xsd:string ;
      azonOnto:lastName "Maksymowicz"^^xsd:string ;
      azonOnto:name "Stanisław Maksymowicz"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:collection collection:15,
    collection:4 ;
  azonOnto:comment "Centrum Historii AWF we Wrocławiu posiada bogate zbiory fotograficzne. Zamieszczone zeskanowane fotografie pochodzą ze zbiorów tej placówki. Zdjęcia wykonane zostały przez wielu autorów często nieznanych.\\nZebrane zdjęcia archiwalne Stanisława Maksymowicza - licencjonowanego pilota samolotów i helikopterów, nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia ze specjalizacji spadochroniarstwo i narciarstwo zjazdowe."@pl ;
  azonOnto:creationYear 2018 ;
  azonOnto:description "Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu powstała w 1946 roku. Na tej uczelni pracowało i pracuje wiele zasłużonych osób dla jej rozwoju. Dla archiwizacji i tworzenia historii uczelni powstało Centrum Historii AWF. Korzystając z zasobów tej placówki zeskanowano zdjęcia różnych autorów z uwzględnieniem pracowników uczelni, uroczystości i obiektów. Większość zdjęć jest czarno-biała."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "administracja publiczna"@pl,
    "nauczyciele"@pl,
    "naukowcy"@pl,
    "studenci"@pl,
    "uczniowie"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "33.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27363/33.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "32.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27363/32.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "31.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27363/31.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "30.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27363/30.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "3.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27363/3.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "29.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27363/29.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "28.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27363/28.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "26.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27363/26.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "25.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27363/25.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "24.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27363/24.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "23.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27363/23.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "22.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27363/22.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "20.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27363/20.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27363/2.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "19.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27363/19.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "18a.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27363/18a.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "17a.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27363/17a.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "17.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27363/17.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "16.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27363/16.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "15.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27363/15.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "14.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27363/14.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "13.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27363/13.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "12.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27363/12.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "11.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27363/11.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "10.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27363/10.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Maksymowicz.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27363/Maksymowicz.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "9.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27363/9.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "8.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27363/8.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "7.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27363/7.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "6.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27363/6.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "5.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27363/5.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "45.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27363/45.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "44.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27363/44.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "43.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27363/43.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "42.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27363/42.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "41.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27363/41.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "40.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27363/40.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "4.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27363/4.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "39.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27363/39.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "38.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27363/38.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "37.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27363/37.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "36.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27363/36.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "35.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27363/35.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "34.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27363/34.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "27.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27363/27.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "21.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27363/21.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "18.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27363/18.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "13a.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/27363/13a.jpg"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:geographicalCoverage <http://sws.geonames.org/3559059/>,
    <http://sws.geonames.org/798544/> ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "historia AWF we Wroclawiu"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/26735"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "pracownie laboratoryjne"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c81786"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "historia"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/737"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "pracownik"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/6150"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:location "obiekty AWF Wrocław, Zieleniec - obiekty AWF (obozy zimowe), Olejnica (obozy letnie)"^^xsd:string ;
  azonOnto:numeration "Stanisław Maksymowicz - zdjęcia zebrane"^^xsd:string ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Obiekty AWF Wrocław i Centrum Historii AWF Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)"@pl ;
  azonOnto:seriesName "Zbiory Centrum Historii AWF we Wrocławiu"^^xsd:string ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Andrzej Nowak"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Pracownicy AWF we Wrocławiu - Stanisław Maksymowicz (zdjęcia archiwalne)"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD