@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:30127 a azonOnto:Article ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-04-15"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:11312 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:collection collection:19,
    collection:3 ;
  azonOnto:description "Ruina polskich zdrojowisk na skutek działań wojennych."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "naukowcy"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl,
    "studenci"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Przesilenie_w_zdrojownictwie_OCR.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/30127/Przesilenie_w_zdrojownictwie_OCR.pdf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Przesilenie_w_zdrojownictwie_OCR_1.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/30127/Przesilenie_w_zdrojownictwie_OCR_1.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Przesilenie_w_zdrojownictwie_OCR_10.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/30127/Przesilenie_w_zdrojownictwie_OCR_10.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Przesilenie_w_zdrojownictwie_OCR_11.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/30127/Przesilenie_w_zdrojownictwie_OCR_11.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Przesilenie_w_zdrojownictwie_OCR_12.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/30127/Przesilenie_w_zdrojownictwie_OCR_12.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Przesilenie_w_zdrojownictwie_OCR_13.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/30127/Przesilenie_w_zdrojownictwie_OCR_13.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Przesilenie_w_zdrojownictwie_OCR_14.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/30127/Przesilenie_w_zdrojownictwie_OCR_14.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Przesilenie_w_zdrojownictwie_OCR_2.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/30127/Przesilenie_w_zdrojownictwie_OCR_2.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Przesilenie_w_zdrojownictwie_OCR_3.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/30127/Przesilenie_w_zdrojownictwie_OCR_3.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Przesilenie_w_zdrojownictwie_OCR_4.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/30127/Przesilenie_w_zdrojownictwie_OCR_4.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Przesilenie_w_zdrojownictwie_OCR_5.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/30127/Przesilenie_w_zdrojownictwie_OCR_5.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Przesilenie_w_zdrojownictwie_OCR_6.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/30127/Przesilenie_w_zdrojownictwie_OCR_6.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Przesilenie_w_zdrojownictwie_OCR_7.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/30127/Przesilenie_w_zdrojownictwie_OCR_7.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Przesilenie_w_zdrojownictwie_OCR_8.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/30127/Przesilenie_w_zdrojownictwie_OCR_8.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Przesilenie_w_zdrojownictwie_OCR_9.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/30127/Przesilenie_w_zdrojownictwie_OCR_9.tif"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "uzdrowiska"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c124121"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Health Resorts"@en ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D006294"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "kryzys"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c44928"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "First World War"@en ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D047828"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Małopolska"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c49617"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "pierwsza wojna światowa"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c74048"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "kryzys finansowy"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c44933"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "crisis"@en ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/325000"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "financial crisis"@en ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/380815"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Polski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0)"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:numeration "R. 37 Nr 6"^^xsd:string ;
  azonOnto:pageFrom 147 ;
  azonOnto:pageTo 160 ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:publicationYear 1922 ;
  azonOnto:publisher "wydawca nieznany"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:2926447&fromLocationLink=false&theme=nukat"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:2926447&fromLocationLink=false&theme=nukat"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk o zdrowiu (2011)"@pl ;
  azonOnto:source [ a azonOnto:Source ;
      azonOnto:title "Zdrowie"@mu ] ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Magdalena Jonko"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Przesilenie w zdrojownictwie w Małopolsce"@mu .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD