@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:33108 a azonOnto:Other ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-07-17"^^xsd:date ;
  azonOnto:cocreatorInfo [ a azonOnto:CoCreatorInfo ;
      azonOnto:cocreator person:11359 ;
      azonOnto:position 1 ;
      azonOnto:roleName "Redaktor"@pl ] ;
  azonOnto:collection collection:1,
    collection:7 ;
  azonOnto:comment "Wykonane przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Poznaniu."@pl ;
  azonOnto:creationYear 1979 ;
  azonOnto:description "Fragment serii \\\"Gminy województwa konińskiego 1979 - mapy\\\".\\nMapy przedstawiają wyjątkowo szczegółowe opracowanie sytuacyjno-wysokościowe dla gminy Krzymów w nieistniejącym aktualnie województwie konińskim z 1979 roku."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "administracja publiczna"@pl,
    "naukowcy"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl,
    "przedsiębiorcy"@pl,
    "studenci"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "arkusz07.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33108/arkusz07.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "arkusz09.JPG"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33108/arkusz09.JPG"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "arkusz03.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33108/arkusz03.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "arkusz08.JPG"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33108/arkusz08.JPG"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "arkusz06.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33108/arkusz06.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "arkusz10.JPG"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33108/arkusz10.JPG"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "arkusz10.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33108/arkusz10.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "arkusz01.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33108/arkusz01.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "arkusz03.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33108/arkusz03.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "arkusz07.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33108/arkusz07.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "arkusz06.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33108/arkusz06.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "arkusz08.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33108/arkusz08.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "arkusz02.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33108/arkusz02.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "arkusz01.JPG"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33108/arkusz01.JPG"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "arkusz04.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33108/arkusz04.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "arkusz05.JPG"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33108/arkusz05.JPG"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "mapy_konin_krzymow.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33108/mapy_konin_krzymow.pdf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "arkusz05.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33108/arkusz05.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "arkusz09.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33108/arkusz09.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "arkusz04.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33108/arkusz04.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "arkusz02.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/33108/arkusz02.tif"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "mapa"@pl ;
      azonOnto:uri "http://eurovoc.europa.eu/7379"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "mapa do celów projektowych"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/32920"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "województwo konińskie"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/39870"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Polski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:numeration "5"^^xsd:string ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Poznań"^^xsd:string ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)"@pl ;
  azonOnto:seriesName "Gminy województwa konińskiego 1979 - mapy"^^xsd:string ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Tymon Dmochowski"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Mapa sytuacyjno-wysokościowa, gmina Krzymów, województwo konińskie 1979"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD