@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:37 a azonOnto:Book ;
  azonOnto:acceptanceDate "2018-07-12"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:2041 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:cocreatorInfo [ a azonOnto:CoCreatorInfo ;
      azonOnto:cocreator person:2042 ;
      azonOnto:position 1 ;
      azonOnto:roleName "Redaktor"@pl ] ;
  azonOnto:collection collection:2 ;
  azonOnto:comment "2. Książki wydane w latach 1800-1945"@pl ;
  azonOnto:description "Krótki opis gatunków i uprawy pszenicy."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "ogół społeczeństwa"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "95995 (1).tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/37/95995 (1).tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "95995_Pszenica.docx"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/37/95995_Pszenica.docx"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "95995 (2).tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/37/95995 (2).tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "95995 (3).tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/37/95995 (3).tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "95995 (5).tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/37/95995 (5).tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "95995 (6).tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/37/95995 (6).tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "95995 (8).tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/37/95995 (8).tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "95995 (9).tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/37/95995 (9).tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "95995 (11).tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/37/95995 (11).tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "95995 (12).tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/37/95995 (12).tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "95995 (14).tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/37/95995 (14).tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "95995 (15).tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/37/95995 (15).tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "95995 (17).tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/37/95995 (17).tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "95995 (18).tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/37/95995 (18).tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "95995_a_ZAIM1.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/37/95995_a_ZAIM1.pdf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "95995_Pszenica_TEZVZ.docx"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/37/95995_Pszenica_TEZVZ.docx"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "95995_a.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/37/95995_a.pdf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "95995 (4).tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/37/95995 (4).tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "95995 (7).tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/37/95995 (7).tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "95995 (10).tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/37/95995 (10).tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "95995 (13).tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/37/95995 (13).tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "95995 (16).tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/37/95995 (16).tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "95995 (19).tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/37/95995 (19).tif"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent true ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Pszenica"@pl ;
      azonOnto:uri "http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7950"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "uprawa"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/404952"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Polski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0)"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:numberOfPages 32 ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:publicationPlace "Warszawa"^^xsd:string ;
  azonOnto:publicationYear 1893 ;
  azonOnto:publisher "Księgarnia Krajowa K. Prószyńskiego"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Rekord w katalogu bibliotecznym"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://aleph.bibl.up.wroc.pl/F/?func=direct&doc_number=000051465&local_base=ARW"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk rolniczych / agronomia (2011)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Teresa Lorkowska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:temporalCoverage "XIX w. - 1. poł. XX w."^^xsd:string ;
  azonOnto:title "Pszenica : jej różne gatunki i uprawa : dla pożytku gospodarzy"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD