@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:38542 a azonOnto:Photo ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-04-29"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:4460 ;
      azonOnto:author person:10868 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:camera "Skaner EPSON 11000XL z modułem do skanowania materiałów światłoczułych"^^xsd:string ;
  azonOnto:collection collection:2 ;
  azonOnto:comment "18. Materiały działalności kulturalnej Uniwersytetu Przyrodniczego\\nZasób stanowi zeskanowany materiał światłoczuły"@pl ;
  azonOnto:description "Archiwalne fotografie przedstawiające ośrodek zamiejscowy Akademii Rolniczej we Wrocławiu w Toporowie."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "ogół społeczeństwa"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "99_Filia_Toporow_1.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38542/99_Filia_Toporow_1.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "99_Filia_Toporow_34.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38542/99_Filia_Toporow_34.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "99_Filia_Toporow_33.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38542/99_Filia_Toporow_33.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "99_Filia_Toporow_32.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38542/99_Filia_Toporow_32.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "99_Filia_Toporow_31.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38542/99_Filia_Toporow_31.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "99_Filia_Toporow_30.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38542/99_Filia_Toporow_30.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "99_Filia_Toporow_29.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38542/99_Filia_Toporow_29.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "99_Filia_Toporow_2.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38542/99_Filia_Toporow_2.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "99_Filia_Toporow_3.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38542/99_Filia_Toporow_3.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "99_Filia_Toporow_5.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38542/99_Filia_Toporow_5.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "99_Filia_Toporow_4.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38542/99_Filia_Toporow_4.jpg"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "99_Filia_Toporow_oryginalne.zip"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38542/99_Filia_Toporow_oryginalne.zip"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "pałac"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c72256"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "historia Akademii Rolniczej we Wrocławiu"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/27402"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "zespoły zamiejscowych ośrodków dydaktycznych"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c137117"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-ND-NC 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "http://aleph.bibl.up.wroc.pl/F/?func=direct&doc_number=000084331&local_base=ARW01"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "materiały popularnonaukowe i inne (2011)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Tomasz Lewandowski"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Ośrodek zamiejscowy Akademii Rolniczej we Wrocławiu w Toporowie - archiwalny zasób fotografii UPWr"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD