@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:38840 a azonOnto:Audio ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-05-09"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:6726 ;
      azonOnto:position 1 ],
    [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:11428 ;
      azonOnto:position 2 ] ;
  azonOnto:collection collection:1,
    collection:7 ;
  azonOnto:creationDate "2008-11-15"^^xsd:date ;
  azonOnto:description "Relacja z koncertu z okazji obchodów 15-lecia istnienia grupy \\\"Małżeństwo z rozsądku\\\", który odbył się w ramach Wrocławskiego Przeglądu Kultury Studenckiej. Podczas wieczoru, oprócz występu jubilata, uczestnicy mogli usłyszeć wykonania takich zespołów jak YesKiezSirumem, Słodki Całus od Buby i Wolna Grupa Bukowina. W materiale znajduje się zarówno komentarz redaktorów audycji \\\"Sobotaż\\\", jak i zapis muzyczny wybranych utworów."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "ogół społeczeństwa"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2008-11_-_15_-_17.00_-_relacja_z_pierwszego_dnia_przeglądu_piosenki_studenckiej.mp3"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38840/2008-11_-_15_-_17.00_-_relacja_z_pierwszego_dnia_przeglądu_piosenki_studenckiej.mp3"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:genre "koncert radiowy"@pl ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "kultura studencka"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c45603"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "muzyka"@pl ;
      azonOnto:uri "http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5449"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "poezja"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c76704"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "student"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/14736"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Polski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA-NC 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:producer "Akademickie Radio LUZ"^^xsd:string ;
  azonOnto:publisher "Akademickie Radio LUZ"^^xsd:string ;
  azonOnto:recordingLength "00:48:58"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Małżeństwo z Rozsądku - zespół"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "http://www.malzenstwo.art.pl/"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Studencki Festiwal Piosenki"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "http://studenckifestiwal.pl/"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Wrocławski Przegląd Kultury Studenckiej 2008"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "http://przeglad.wgorach.art.pl/2008/malzenstwo-z-rozsadku"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina sztuk muzycznych (2011)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Anna Geryn"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:supplementaryFileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2008-11_-_15_-_17.00_-_relacja_z_pierwszego_dnia_przeglądu_piosenki_studenckiej.md"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38840/2008-11_-_15_-_17.00_-_relacja_z_pierwszego_dnia_przeglądu_piosenki_studenckiej.md"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2008-11_-_15_-_17.00_-_relacja_z_pierwszego_dnia_przeglądu_piosenki_studenckiej.srt"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38840/2008-11_-_15_-_17.00_-_relacja_z_pierwszego_dnia_przeglądu_piosenki_studenckiej.srt"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2008-11_-_15_-_17.00_-_relacja_z_pierwszego_dnia_przeglądu_piosenki_studenckiej.vtt"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/38840/2008-11_-_15_-_17.00_-_relacja_z_pierwszego_dnia_przeglądu_piosenki_studenckiej.vtt"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:title "Relacja z jubileuszu zespołu Małżeństwo z rozsądku podczas Wrocławskiego Przeglądu Kultury Studenckiej"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD