@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:4064 a azonOnto:Article ;
  azonOnto:acceptanceDate "2018-04-10"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:5351 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:collection collection:19,
    collection:3 ;
  azonOnto:description "Wspomnienie o zmarłym prof. Rydygierze (1850-1920) - znakomitym chirurgu, profesorze Uniwersytetu Jagiellońskiego i Lwowskiego, dziekanie Wydziału Lekarskiego i rektorze Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Prof. Ludwik Rydygier stworzył szkołę chirurgii, określił nowe metody operacyjne, szczególnie w zakresie chorób przewodu pokarmowego i dróg moczowych. Wykształcił wielu wybitnych specjalistów w dziedzinie chirurgii, jak profesorowie Wehr, Herman, Kryński. Rydygier był autorem ponad 170 prac naukowych, często zmieniających sposób postępowania w chorobach chirurgicznych."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "naukowcy"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl,
    "studenci"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "nekrolog Profesor Ludwik Rydygier_2.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/4064/nekrolog Profesor Ludwik Rydygier_2.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "nekrolog Profesor Ludwik Rydygier_3.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/4064/nekrolog Profesor Ludwik Rydygier_3.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "nekrolog Profesor Ludwik Rydygier.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/4064/nekrolog Profesor Ludwik Rydygier.pdf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "nekrolog Profesor Ludwik Rydygier_1.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/4064/nekrolog Profesor Ludwik Rydygier_1.tif"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Lekarze"@pl ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D010820"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Biografie"@pl ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D001680"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Physicians"@en ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D010820"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Biography as Topic"@en ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D001680"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Chirurgia"@pl ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D013502"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Surgery"@en ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D013502"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Polski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0)"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:numeration "T. 10 Nr 7"^^xsd:string ;
  azonOnto:pageFrom 61 ;
  azonOnto:pageTo 62 ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:publicationYear 1920 ;
  azonOnto:publisher "Nakładem Towarzystwa Lekarskiego Lwowskiego"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Rydygier"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Rydygier"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "https://pl.wikipedia.org/wiki/Hilary_Schramm"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://pl.wikipedia.org/wiki/Hilary_Schramm"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)"@pl ;
  azonOnto:source [ a azonOnto:Source ;
      azonOnto:title "Lwowski Tygodnik Lekarski"@mu ] ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Magdalena Jonko"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Profesor Ludwik Rydygier : [wspomnienie pośmiertne]"@mu .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD