Pole Wartość
Deponujący Sara Wawrzyniak
Partner Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Tytuł Zajęcia ruchowe z piłkami edukacyjnymi „edubal” a wiadomości i umiejętności matematyczne uczniów klasy I szkoły podstawowej
Słowa kluczowe "wychowanie fizyczne"@pl ,
"szkoła podstawowa"@pl ,
"rozwój dzieci"@pl ,
"edukacja"@pl ,
"Matematyka"@pl
Język Polski
Dyscyplina naukowa dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
Grupa docelowa ogół społeczeństwa
Język opisu Polski
Opis Rozprawa doktorska
Typ zasobu praca dyplomowa
Autorzy Magdalena Kaczmarczyk
Informacja o zawartości szkodliwych treści Nie
Licencja CC BY-ND-NC 4.0
Miejsce powstania Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Czas powstania 2013
Liczba stron 168
Promotor Andrzej Rokita
Data udostępnienia 04-12-2018
Pliki

AZON_AWF_Magdalena_Kaczmarczyk_rozprawa_doktorska.pdf (3.3 MB)

SCHEMA ORG

DUBLIN CORE