@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:4358 a azonOnto:Photo360 ;
  azonOnto:acceptanceDate "2018-03-20"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:1453 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:camera "Smarttech Scan 3D DUAL VOLUME"^^xsd:string ;
  azonOnto:collection collection:1,
    collection:7 ;
  azonOnto:description "Eksponat Muzeum Politechniki Wrocławskiej zarejestrowany w inwentarzu pod numerem MPWr_I29_1660 Przekładnik prądowy.\\nUrządzenie elektryczne pozwalające na pomiar dużych natężeń prądu miernikami o mniejszych zakresach pomiarowych."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "naukowcy"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl,
    "studenci"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "1_g005.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/4358/1_g005.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "1_g006.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/4358/1_g006.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "1_g007.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/4358/1_g007.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "1_g009.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/4358/1_g009.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "1_g010.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/4358/1_g010.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "1_g011.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/4358/1_g011.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "1_g012.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/4358/1_g012.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "1_g013.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/4358/1_g013.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "1_g014.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/4358/1_g014.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "1_g015.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/4358/1_g015.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "1_g017.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/4358/1_g017.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "1_g018.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/4358/1_g018.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2_g000.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/4358/2_g000.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2_g001.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/4358/2_g001.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2_g002.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/4358/2_g002.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2_g003.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/4358/2_g003.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2_g004.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/4358/2_g004.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2_g006.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/4358/2_g006.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "1_g002.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/4358/1_g002.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "1_g003.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/4358/1_g003.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "1_g004.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/4358/1_g004.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2_g007.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/4358/2_g007.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2_g008.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/4358/2_g008.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2_g010.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/4358/2_g010.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2_g012.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/4358/2_g012.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2_g013.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/4358/2_g013.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2_g014.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/4358/2_g014.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2_g016.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/4358/2_g016.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2_g017.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/4358/2_g017.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2_g018.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/4358/2_g018.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2_g011.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/4358/2_g011.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2_g015.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/4358/2_g015.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "1_g000.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/4358/1_g000.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "1_g001.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/4358/1_g001.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "1_g008.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/4358/1_g008.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "1_g016.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/4358/1_g016.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2_g005.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/4358/2_g005.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2_g009.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/4358/2_g009.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "SPAKOWANE CHMURY PUNKTÓW.zip"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/4358/SPAKOWANE CHMURY PUNKTÓW.zip"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "przekładnik prądowy"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c87078"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "prąd elektryczny"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c82184"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "przełącznik prądu"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/3838"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "przekładnik"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c87070"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "przekładnik prądowo-napięciowo"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c87080"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "transformator"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c118788"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "amperomierze"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/3517"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:location "Muzeum Politechniki Wrocławskiej"^^xsd:string ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Fanina"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "http://www.fanina.pl/o-firmie/informacje-ogolne.html"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Wikipedia"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://pl.wikipedia.org/wiki/Przek%C5%82adnik_pr%C4%85dowy"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)"@pl ;
  azonOnto:software "Geomagic Wrap 2015"^^xsd:string ;
  azonOnto:subject [ a azonOnto:Photo360Subject ;
      azonOnto:depth "120 mm"^^xsd:string ;
      azonOnto:height "110 mm"^^xsd:string ;
      azonOnto:material "metal"^^xsd:string ;
      azonOnto:placeOfCreation "Przemyśl"^^xsd:string ;
      azonOnto:producer "FANINA Przemyśl"^^xsd:string ;
      azonOnto:width "170 mm"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Kamila Kopańska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Przekładnik prądowy - Chmura punktów"@pl ;
  azonOnto:titleVariant "Przełącznik prądu elektrycznego"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD