@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:44776 a azonOnto:Audio ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-09-11"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:10215 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:character [ a azonOnto:Character ;
      azonOnto:firstName "Bogdan"^^xsd:string ;
      azonOnto:lastName "Zdrojewski"^^xsd:string ;
      azonOnto:name "Bogdan Zdrojewski"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:collection collection:1,
    collection:7 ;
  azonOnto:creationDate "2008-01-11"^^xsd:date ;
  azonOnto:description "W programie „Tak tylko pytam” na żywo przeprowadzona została rozmowa z ministrem Bogdanem Zdrojewskim. Tematem wywiadu była nie tylko polityka ogólnopolska, w tym wewnętrzne decyzje partyjne w Platformie Obywatelskiej, ale także działalność następcy na stanowisku Prezydenta Wrocławia - Rafała Dutkiewicza oraz sytuacja polityczno-społeczna stolicy Dolnego Śląska."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "ogół społeczeństwa"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2018-11-01_-_12.00_-_rozmowa_z_ministrem_kultury_i_dziedziwectwa_narodowego_Bogdanem_Zdrojewskim.mp3"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/44776/2018-11-01_-_12.00_-_rozmowa_z_ministrem_kultury_i_dziedziwectwa_narodowego_Bogdanem_Zdrojewskim.mp3"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:genre "wywiad"@pl ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "miasto Wrocław"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c54635"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "wrocław"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/43104"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "prezydent miasta"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/6579"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "ministerstwo kultury"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/8258"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Polski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA-NC 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:producer "Akademickie Radio Luz"^^xsd:string ;
  azonOnto:recordingLength "00:22:04"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Strona internetowa Bogdana Zdrojewskiego"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "http://www.zdrojewski.info/en/"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Bogdan Zdrojewski i prof. Jan Woleński o przyszłości Unii Europejskiej (http://www.tvn24.pl)"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/fakty-po-faktach-bogdan-zdrojewski-i-prof-jan-wolenski-o-przyszlosci-ue,941076.html"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "Dziedzina nauk społecznych / nauki o polityce i administracji (2018)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Anna Geryn"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:supplementaryFileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2018-11-01_-_12.00_-_rozmowa_z_ministrem_kultury_i_dziedziwectwa_narodowego_Bogdanem_Zdrojewskim.vtt"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/44776/2018-11-01_-_12.00_-_rozmowa_z_ministrem_kultury_i_dziedziwectwa_narodowego_Bogdanem_Zdrojewskim.vtt"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2018-11-01_-_12.00_-_rozmowa_z_ministrem_kultury_i_dziedziwectwa_narodowego_Bogdanem_Zdrojewskim.srt"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/44776/2018-11-01_-_12.00_-_rozmowa_z_ministrem_kultury_i_dziedziwectwa_narodowego_Bogdanem_Zdrojewskim.srt"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2018-11-01_-_12.00_-_rozmowa_z_ministrem_kultury_i_dziedziwectwa_narodowego_Bogdanem_Zdrojewskim.md"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/44776/2018-11-01_-_12.00_-_rozmowa_z_ministrem_kultury_i_dziedziwectwa_narodowego_Bogdanem_Zdrojewskim.md"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:title "Rozmowa z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdanem Zdrojewskim"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD