@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:45558 a azonOnto:Journal ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-06-18"^^xsd:date ;
  azonOnto:cocreatorInfo [ a azonOnto:CoCreatorInfo ;
      azonOnto:cocreator person:4841 ;
      azonOnto:position 1 ;
      azonOnto:roleName "Redaktor"@pl ],
    [ a azonOnto:CoCreatorInfo ;
      azonOnto:cocreator person:4840 ;
      azonOnto:position 2 ;
      azonOnto:roleName "Redaktor"@pl ] ;
  azonOnto:collection collection:2 ;
  azonOnto:comment "42. Głos Uczelni"@pl ;
  azonOnto:description "Miesięcznik informacyjny Akademii Rolniczej we Wrocławiu, poruszający ważne, bieżące problemy społeczności akademickiej.\\nPrezentowany numer zawiera m.in. program obchodów Jubileuszu 55-lecia Akademii Rolniczej we Wrocławiu, artykuł o działalności informacyjnej Biblioteki Głównej oraz program przygotowany przez Akademię Rolniczą na IX Dolnośląski Festiwal Nauki Środowiska Wrocławskiego."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "ogół społeczeństwa"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "GU_2006_154_do_odczytu_maszynowego.rtf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/45558/GU_2006_154_do_odczytu_maszynowego.rtf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "GU_2006_154_word.docx"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/45558/GU_2006_154_word.docx"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "GU_2006_154-0012.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/45558/GU_2006_154-0012.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "GU_2006_154-0011.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/45558/GU_2006_154-0011.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "GU_2006_154-0010.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/45558/GU_2006_154-0010.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "GU_2006_154-0008.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/45558/GU_2006_154-0008.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "GU_2006_154-0007.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/45558/GU_2006_154-0007.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "GU_2006_154-0004.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/45558/GU_2006_154-0004.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "GU_2006_154-0003.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/45558/GU_2006_154-0003.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "GU_2006_154-0001.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/45558/GU_2006_154-0001.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "GU_2006_154_pdf.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/45558/GU_2006_154_pdf.pdf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "GU_2006_154-0016.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/45558/GU_2006_154-0016.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "GU_2006_154-0015.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/45558/GU_2006_154-0015.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "GU_2006_154-0014.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/45558/GU_2006_154-0014.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "GU_2006_154-0013.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/45558/GU_2006_154-0013.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "GU_2006_154-0009.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/45558/GU_2006_154-0009.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "GU_2006_154-0006.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/45558/GU_2006_154-0006.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "GU_2006_154-0005.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/45558/GU_2006_154-0005.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "GU_2006_154-0002.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/45558/GU_2006_154-0002.tif"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:issn [ a azonOnto:IdentifierInfo ;
      azonOnto:name "ISSN"^^xsd:string ;
      azonOnto:value "1233-4790"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Biblioteka Główna Akademii Rolniczej we Wrocławiu"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/37350"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Konferencje"@pl ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D003226"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "promocja nauki"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/38341"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Jubileusz 55-lecia"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/38905"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Kształcenie na odległość"@pl ;
      azonOnto:uri "http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_37869"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Polski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:numberOfPages 28 ;
  azonOnto:numeration "Nr 154"^^xsd:string ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:publicationFrequency "miesięcznik"@pl ;
  azonOnto:publicationPlace "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:publicationYear 2006 ;
  azonOnto:publisher "Akademia Rolnicza (Wrocław)"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Rekord w katalogu bibliotecznym"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://aleph.bibl.up.wroc.pl/F/?func=direct&doc_number=000055140&local_base=ARW"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "Dziedzina nauk społecznych (2018)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Barbara Barańska-Malinowska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Głos Uczelni : biuletyn informacyjny Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Nr 154, wrzesień 2006"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD