@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:49952 a azonOnto:Expert ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-08-13"^^xsd:date ;
  azonOnto:award "FutuWro , Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016, 1 miejsce w konkursie FutuWro, "@pl ;
  azonOnto:collection collection:1,
    collection:10,
    collection:12 ;
  azonOnto:conference [ a azonOnto:Conference ;
      azonOnto:description "Amsterdam, Niemcy"@pl ;
      azonOnto:name "IASS 2015, Future Visions"^^xsd:string ;
      azonOnto:year 2015 ],
    [ a azonOnto:Conference ;
      azonOnto:description "Gniew, Polska"@pl ;
      azonOnto:name "INPAP 2015"^^xsd:string ;
      azonOnto:year 2015 ],
    [ a azonOnto:Conference ;
      azonOnto:description "Bruksela, Belgia"@pl ;
      azonOnto:name "European Paper Week Paper Industry 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:year 2015 ],
    [ a azonOnto:Conference ;
      azonOnto:description "Holandia (Niderlandy), Arnhem"@pl ;
      azonOnto:name "Industry meets science / science meets industry"^^xsd:string ;
      azonOnto:year 2016 ],
    [ a azonOnto:Conference ;
      azonOnto:description "Delft, Holandia"@pl ;
      azonOnto:name "Explore Lab - Design with natural and biodegrable materials"^^xsd:string ;
      azonOnto:year 2017 ],
    [ a azonOnto:Conference ;
      azonOnto:description "Warszawa, Polska"@pl ;
      azonOnto:name "Affordable Housing Forum"^^xsd:string ;
      azonOnto:year 2017 ],
    [ a azonOnto:Conference ;
      azonOnto:description "Krynica, Polska"@pl ;
      azonOnto:name "63. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB"^^xsd:string ;
      azonOnto:year 2017 ],
    [ a azonOnto:Conference ;
      azonOnto:description "Hamburg, Niemcy"@pl ;
      azonOnto:name "ASS 2017: Interfaces - Architecture. Engineering. Science"^^xsd:string ;
      azonOnto:year 2017 ],
    [ a azonOnto:Conference ;
      azonOnto:description "Bruksela, Belgia"@pl ;
      azonOnto:name "European Paper Week Sense the Future"^^xsd:string ;
      azonOnto:year 2017 ],
    [ a azonOnto:Conference ;
      azonOnto:description "Holandia (Niderlandy), Arhnem"@pl ;
      azonOnto:name "Masterclass Recycling versus Recyclability"^^xsd:string ;
      azonOnto:year 2018 ],
    [ a azonOnto:Conference ;
      azonOnto:description "Niemcy, Trifles"@pl ;
      azonOnto:name "BAMP! VEANSTALTUNGSPLANUNG"^^xsd:string ;
      azonOnto:year 2018 ],
    [ a azonOnto:Conference ;
      azonOnto:description "Politechnika Wrocławska"@pl ;
      azonOnto:name "International Scientific Conference Theory of Habitat: Contemporary Context"^^xsd:string ;
      azonOnto:year 2018 ],
    [ a azonOnto:Conference ;
      azonOnto:description "Komisja Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk, o. Wrocław"@pl ;
      azonOnto:name "Innovative Structural Systems in Architecture"^^xsd:string ;
      azonOnto:year 2018 ],
    [ a azonOnto:Conference ;
      azonOnto:description "Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko - Biała"@pl ;
      azonOnto:name "Nauka Innowacje Biznes"^^xsd:string ;
      azonOnto:year 2018 ],
    [ a azonOnto:Conference ;
      azonOnto:description "Florence, Italy"@pl ;
      azonOnto:name "21st General Assembly of the International Experts Heritage as a Builder of Peace"^^xsd:string ;
      azonOnto:year 2019 ],
    [ a azonOnto:Conference ;
      azonOnto:description "Lisbona, Portugalia"@pl ;
      azonOnto:name "International Conference on Structures and Architecture"^^xsd:string ;
      azonOnto:year 2019 ] ;
  azonOnto:cooperationWithReputableCentre [ a azonOnto:CooperationWithReputableCentre ;
      azonOnto:centreName "Instytut Mechaniki Konstrukcji i Projektowania Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt"^^xsd:string ;
      azonOnto:description "Współpraca z Instytutem Mechaniki Konstrukcji i Projektowania Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt (Institute of Structural Mechanics and Design). \\nWspółpraca rozpoczęła się w 2016 roku, kiedy powołany został na TU Darmstadt zespół w ramach projektu BAMP (Bauen mit Papier - budowanie z papieru). Jeden z liderów projektu prof. Ulrich Knaack zaprosił wnioskodawcę jako partnera strategicznego do udziału w projekcie. \\nW ramach współpracy przeprowadzane są wspólne seminaria naukowe, prowadzone projektu badawcze (np. Zukunftbau Project) organizowane warsztaty w czasie których powstają eksperymentalne projekty z wykorzystaniem papieru jako tworzywa architektonicznego a także wymiana akademicka. Na bazie rozpoczętej współpracy Wnioskodawca otrzymał stypendium z programu Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na wyjazd badawczy i prowadzenie zajęć na Uniwersytecie technicznym w Darmstadt."@pl ],
    [ a azonOnto:CooperationWithReputableCentre ;
      azonOnto:centreName "Wydział Architektury Uniwersytetu Technicznego w Delft"^^xsd:string ;
      azonOnto:description "Współpraca z Wydziałem Architektury Uniwersytetu Technicznego w Delft, jednym z trzech najlepszych wydziałów architektury na świecie. Współpraca polega na wspólnych przedsięwzięciach naukowych i dydaktycznym m.in. w formie warsztatów (Summer School of Architecture 2016, 2017, 2019 we Wrocławiu, warsztaty Technoledge we Wrocławiu, warsztaty Form Factory w Izmirze) czy udziału w konferencjach naukowych (eCAADe 2018, SEMC 2020). Współpraca sformalizowana została zatrudnieniem Wnioskodawcy na Wydziale Architektury TU Delft na stanowisku \\\"professional based teacher\\\" na okres 1 Kwietnia 2017 - 1 lutego 2019."@pl ] ;
  azonOnto:description "Doświadczenie eksperckie w obszarach: architektura, architektura mieszkaniowa, architektura pomocowa, innowacyjne materiały w architekturze, papier w architekturze, tektura, architektura zrównoważona, obiekty tymczasowe, pawilony, architektura społecznie zaangażowana."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "administracja publiczna"@pl,
    "naukowcy"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl,
    "przedsiębiorcy"@pl,
    "studenci"@pl ;
  azonOnto:experience "Od 03.2019 członek Komisji Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk, o. Wrocław; od 10.2018 - członek współzałożyciel i członek grupy badawczo dydaktycznej Form Factory (wraz z dr. Mauricio Morales-Beltramem z Yasar University w Izmirze oraz ir. Peterem Eigenraamem z TU Delft); od 01.2017 - zaproszony do współpracy jako partner, przedstawiciel Politechniki Wrocławskiej w projekcie badawczym BAMP - Bauen met Papier (budowanie z papieru) na Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt;od 2007 - założyciel, prezes (2007 - 2011) i opiekun (2011 – obecnie) Koła Naukowego Humanizacja Środowiska Miejskiego, Politechnika Wrocławska. KN HŚM otrzymało w roku 2019 tytuł „Wyróżniającego się Koła Naukowego pod patronatem J.M. Rektora Politechniki Wrocławskiej”; od 2016 - główny organizator Letniej Szkoły Architektury organizowanej we współpracy z Politechniką Wrocławska oraz TU Delft: Living Unit 2016, Work&Chill 2017, Nomadic Design 2018, POP-UP 2019 (www.ssa.pwr.edu.pl); 01.2017 - 11.2017 - członek Komitetu Innowacyjności, w projekcie Innowacje w Architekturze, Architektura Murator (http://architektura.muratorplus.pl/innowacje-w-architekturze/#komitet); 02.2018 - 05.2018 - jeden z Liderów merytorycznych spotkania/ konferencji Młodzi do Łodzi organizowanego przez Architekturę Murator dla architektów przed 40 rokiem życia (http://architektura.muratorplus.pl/inicjatywy/mlodzi-do-lodzi-2018-ogolnopolskie-spotkanie-mlodych-architektow_8480.html); 01.2017 - 04.2018 - nauczyciel akademicki na kursie Technoledge, Wydział Architektury Uniwersytetu Technicznego w Delft (https://www.youtube.com/watch?v=CKxOrrAlSog&t=17s); 2014/15, 2016/17 - opiekun naukowy (research mentor) dwóch prac magisterskich powstałych na Wydziale Architektury TU Delft: Refugee City autor: Twana Gul, Refugee influx. Using the existing buildings to house asylum seekers, autorka: Naisa Al Kailany; 2012, 2014, 2015 - nauczyciel akademicki na kursie Bucky Lab na Wydziale Architektury TU Delft (www.buckylab.blogspot.com)"^^xsd:string ;
  azonOnto:graduationFieldOfStudy "architektura"^^xsd:string ;
  azonOnto:graduationSpecialty "architektura i urbanistyka"^^xsd:string ;
  azonOnto:graduationUniversity "Politechnika Wrocławska (mgr inż. arch) , Uniwersytet Techniczny w Delft (dr)"^^xsd:string ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Tektura"@pl ;
      azonOnto:uri "http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5550"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "architektura papierowa"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c5597"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "architektura pomocowa"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c5605"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "architektura zrównoważona"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c5786"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "architektura mieszkaniowa"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c5539"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:masterThesisTitle "Architektura wykluczonych. Struktura bezdomności w mieście."^^xsd:string ;
  azonOnto:masterThesisYear "2009"^^xsd:string ;
  azonOnto:otherAchievements "Przebieg kariery naukowej: 03. 2019 - obecnie Post-doc Institute of Structural Mechanics + Design, TU Darmstadt; 03.2018 - obecnie Asystent naukowo – dydaktyczny na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej; 04.2017 - 03.2018 Professional based teacher na Wydziale Architektury Uniwersytetu Technicznego w Delft; 04.2014 - 12.2017 Doktorant na Wydziale Architektury Uniwersytetu Technicznego w Delft; 04.2013 - 09.2013 Podyplomowy kurs w Studio Shigeru Bana na Uniwersytecie sztuki i Designu w Kioto w Japonii; 09.2012 - 03.2013 Wizytujący naukowiec na Wydziale Architektury Uniwersytetu Technicznego w Delft; 10.2011 - 08.2012 Studia na Wydziale Wnętrz i Wzornictwa Akademii sztuk Pięknych we Wrocławiu (przerwane ze względu na wyjazd do Holandii na TU Delft); 11. 2009 - 09.2015 - Studia doktoranckie na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej; 10.2002 - 10.2009 Studia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.\\nDoświadczenie projektowe: 05. 2015 - obecnie - Właściciel - archi-tektura.eu - platforma projektowo-badawcza architektury papierowej (www.archi-tektura.eu), Wrocław, Polska; Delft, Holandia; 08. 2013 - 12.2013 - Członek zespołu projektowego oraz wykonawczego przedszkola pomocowego w Chinach, Shigeru Ban Architects, Voluntary Archi¬tects Network (www.shigerubanarchitects.com), Tokio, Japonia oraz Yaan, Chiny; 12.2011 - 08.2012 - Asystent architekta Sky Project, Wrocław, Polska; 07.2011 - 09.2011 - Asystent architekta oraz asystent konsula, Zeev Baran Architect, Konsulat Honorowy Generalny RP w Jerozolimie, Izrael; 11.2010 - 05.2011 - Asystent architekta , Brach Pracownia Projektowa, Wrocław, Polska; 07.2008 - 09.2008 - Asystent architekta, Adams and Collingwood Architects, Londyn Wielka Brytania; 07.2007 - 09.2007 - Asystent architekta, ZIP Studio, Bukareszt, Rumunia; 01.2007 - 06.2007 - Asystent architekta, Horn Architekci, Wrocław, Polska; 10.2005 - 03.2006 - Asystent architekta, OKM Architects, Galway, Irlandia"^^xsd:string ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:person person:11121 ;
  azonOnto:phdDissertationTitle "Paper in architecture. Research by design engineering and prototyping."^^xsd:string ;
  azonOnto:phdDissertationYear "2017"^^xsd:string ;
  azonOnto:scientificAssociation [ a azonOnto:ScientificAssociation ;
      azonOnto:isInternational false ;
      azonOnto:name "Komisja Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk, o. Wrocław"^^xsd:string ;
      azonOnto:startYear 2019 ],
    [ a azonOnto:ScientificAssociation ;
      azonOnto:endYear 2017 ;
      azonOnto:functionName "członek organizacji"^^xsd:string ;
      azonOnto:isInternational true ;
      azonOnto:name "International Assosiation for Shell and Spatial Structures"^^xsd:string ;
      azonOnto:startYear 2015 ],
    [ a azonOnto:ScientificAssociation ;
      azonOnto:functionName "członek organizacji"^^xsd:string ;
      azonOnto:isInternational true ;
      azonOnto:name "International Association of Structures and Architecture"^^xsd:string ;
      azonOnto:startYear 2019 ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)"@pl ;
  azonOnto:scientificProjectParticipation [ a azonOnto:ScientificProjectParticipation ;
      azonOnto:confirmingEntity [ a azonOnto:ConfirmingEntity ;
          azonOnto:name "TU Darmstadt"^^xsd:string ] ;
      azonOnto:descriptionOfProductApplication "Celem projektu jest przeprowadzenie prac projektowych, badawczych i rozwojowych nad systemem konstrukcyjnym wykonanym z elementów tekturowych. Opracowany system będzie miał zastosowanie praktyczne w postaci systemu konstrukcyjnego do budowania mieszkań pomocowych dla uchodźców przebywających na terenie Niemiec oraz innych krajów europejskich i światowych (Holandia, Grecja, Włochy, Turcja, kraje Bliskiego Wschodu i Afryki). Efektem projektu będzie realizacja prototypowej jednostki o powierzchni ok. 20 . kw. która zostanie wybudowana na terenie Niemiec w mieście Darmstadt a następnie zostanie poddana testom z zakresu wytrzymałości (pełzanie materiału w okresie rocznym), wodoodporności, termoizolacyjności i izolacyjności akustycznej. Jednostka mieszkalna będzie służyła jako dom pokazowy z możliwością zamieszkania w niej przez przybywających na Uniwersytet Techniczny w Darmstadt gości."^^xsd:string ;
      azonOnto:endYear 2020 ;
      azonOnto:financing "Inne programy"^^xsd:string ;
      azonOnto:functionName "członek zespołu"^^xsd:string ;
      azonOnto:impactRangeOfProductApplication "międzynarodowy"^^xsd:string ;
      azonOnto:name "Zukunftbau Project, Notunterkünfte aus Papier. Leichte, mobile, einfach zu installierende Wohnräume für Katastrophen und unerwartete demografische Veränderungen."^^xsd:string ;
      azonOnto:productType "Wynalazek"^^xsd:string ;
      azonOnto:projectEndYear 2020 ;
      azonOnto:projectName "Zukunftbau Project, Notunterkünfte aus Papier. Leichte, mobile, einfach zu installierende Wohnräume für Katastrophen und unerwartete demografische Veränderungen."^^xsd:string ;
      azonOnto:projectStartYear 2019 ;
      azonOnto:scientificDiscipline "Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)"@pl ;
      azonOnto:startYear 2019 ;
      azonOnto:unitProvidingGrant unit:6985 ] ;
  azonOnto:scientificStay [ a azonOnto:ScientificStay ;
      azonOnto:address "Faculteit Bouwkunde (Gebouw 8) Julianalaan 134 2628 BL Delft, Holandia"^^xsd:string ;
      azonOnto:country <https://www.geonames.org/2750405> ;
      azonOnto:isForeignCentre true ;
      azonOnto:name "Delft University of Technology"^^xsd:string ;
      azonOnto:scientificDiscipline "Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)"@pl ;
      azonOnto:unitType "Wydział Architektury"^^xsd:string ;
      azonOnto:visitCompletionDate "2018-02-28"^^xsd:date ;
      azonOnto:visitStartDate "2015-04-01"^^xsd:date ],
    [ a azonOnto:ScientificStay ;
      azonOnto:address "L5|06 6.Stock Franziska-Braun-Straße 3 64287 Darmstadt"^^xsd:string ;
      azonOnto:country <https://www.geonames.org/2921044> ;
      azonOnto:isForeignCentre true ;
      azonOnto:name "Darmstadt University of Technology"^^xsd:string ;
      azonOnto:scientificDiscipline "Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)"@pl ;
      azonOnto:unitType "Institute of Structural Mechanics + Design"^^xsd:string ;
      azonOnto:visitCompletionDate "2020-02-29"^^xsd:date ;
      azonOnto:visitStartDate "2019-03-01"^^xsd:date ],
    [ a azonOnto:ScientificStay ;
      azonOnto:address "Faculteit Bouwkunde (Gebouw 8) Julianalaan 134 2628 BL Delft, Holandia"^^xsd:string ;
      azonOnto:country <https://www.geonames.org/2750405> ;
      azonOnto:isForeignCentre false ;
      azonOnto:name "Delft University of Technology"^^xsd:string ;
      azonOnto:scientificDiscipline "Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)"@pl ;
      azonOnto:unitType "Wydział Architektury"^^xsd:string ;
      azonOnto:visitCompletionDate "2013-02-28"^^xsd:date ;
      azonOnto:visitStartDate "2012-09-01"^^xsd:date ],
    [ a azonOnto:ScientificStay ;
      azonOnto:additionalInformation "Prowadzone badania naukowe w studio Shigeru Bana"^^xsd:string ;
      azonOnto:address "Japonia, 〒606-8271 Kyoto, Sakyo Ward"^^xsd:string ;
      azonOnto:country <https://www.geonames.org/1861060> ;
      azonOnto:isForeignCentre true ;
      azonOnto:name "Kyoto University of Art and Design"^^xsd:string ;
      azonOnto:scientificDiscipline "Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)"@pl ;
      azonOnto:visitCompletionDate "2013-07-31"^^xsd:date ;
      azonOnto:visitStartDate "2013-04-02"^^xsd:date ] ;
  azonOnto:specialization "architektura i urbanistyka"^^xsd:string ;
  azonOnto:subjectTaught [ a azonOnto:TaughtSubject ;
      azonOnto:name "ProtoLAB"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:TaughtSubject ;
      azonOnto:name "projektowanie architektoniczne 3 - projektowanie architektury mieszkaniowej wielorodzinnej"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:TaughtSubject ;
      azonOnto:name "projektowanie architektoniczne 2 - projektowanie budynków użyteczności publicznej"^^xsd:string ],
    [ a azonOnto:TaughtSubject ;
      azonOnto:name "projektowanie architektoniczne 1 - projektowanie budynków jednorodzinnych"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Jerzy Łątka"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "dr inż. arch. Jerzy Łątka - ekspert w dziedzinie architektury"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD