@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:50127 a azonOnto:Video ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-09-03"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:1 ;
      azonOnto:author person:1790 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:character [ a azonOnto:Character ;
      azonOnto:firstName "Ewa"^^xsd:string ;
      azonOnto:lastName "Popko"^^xsd:string ;
      azonOnto:name "Ewa Popko"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:cocreatorInfo [ a azonOnto:CoCreatorInfo ;
      azonOnto:cocreator person:7553 ;
      azonOnto:position 1 ;
      azonOnto:roleName "Inna"@pl ],
    [ a azonOnto:CoCreatorInfo ;
      azonOnto:cocreator person:5680 ;
      azonOnto:position 2 ;
      azonOnto:roleName "Realizator"@pl ],
    [ a azonOnto:CoCreatorInfo ;
      azonOnto:cocreator person:2401 ;
      azonOnto:position 3 ;
      azonOnto:roleName "Realizator"@pl ],
    [ a azonOnto:CoCreatorInfo ;
      azonOnto:cocreator person:12640 ;
      azonOnto:position 4 ;
      azonOnto:roleName "Inna"@pl ] ;
  azonOnto:codec "H.264/MPEG-4"^^xsd:string ;
  azonOnto:collection collection:1,
    collection:11,
    collection:6 ;
  azonOnto:comment "Karolina Jankowska - specjalista ds. dostępności cyfrowej, tworzenie napisów oraz transkrypcji dla osób o zwiększonych potrzebach, opracowanie tyflografik."@pl ;
  azonOnto:creationYear 2014 ;
  azonOnto:description "Zademonstrowano i wyjaśniono zjawisko rezonansu mechanicznego.\\nZasób o zwiększonej dostępności dla ON (osób z niepełnosprawnościami)."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "ogół społeczeństwa"@pl,
    "studenci"@pl,
    "uczniowie"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Dośw.8._Rezonans_mechaniczny..mp4"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/50127/Dośw.8._Rezonans_mechaniczny..mp4"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "892456_Dośw.8._Rezonans_mechaniczny..mp4.vtt"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/50127/892456_Dośw.8._Rezonans_mechaniczny..mp4.vtt"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "892456_Dośw.8._Rezonans_mechaniczny..mp4.stl"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/50127/892456_Dośw.8._Rezonans_mechaniczny..mp4.stl"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "892456_Dośw.8._Rezonans_mechaniczny..mp4.srt"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/50127/892456_Dośw.8._Rezonans_mechaniczny..mp4.srt"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "892456_Dośw.8._Rezonans_mechaniczny..mp4.ebuttd.xml"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/50127/892456_Dośw.8._Rezonans_mechaniczny..mp4.ebuttd.xml"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "transcript.txt"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/50127/transcript.txt"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Dośw.8._Rezonans_mechaniczny_transkrypcja.zip"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/50127/Dośw.8._Rezonans_mechaniczny_transkrypcja.zip"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:genre "film edukacyjny"@pl ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "e-learning"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c22750"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "rezonans mechaniczny"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c93501"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "kurs dydaktyczny"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c45664"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "ruch harmoniczny"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/25398"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "doświadczenie naukowe"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c18830"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "fizyka"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/250366"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "doświadczenie"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/640"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "rezonans"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/72665"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "amplituda"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/423649"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "częstotliwość"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/8031"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Polski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "ID-NC-ND"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:numberOfTracks 2 ;
  azonOnto:numeration "8"^^xsd:string ;
  azonOnto:originalMedium "DVC PRO HD"^^xsd:string ;
  azonOnto:originalVideoMaterial "materiał zmontowany z logo"@pl ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:producer "TV STYK"^^xsd:string ;
  azonOnto:publisher "TV STYK"^^xsd:string ;
  azonOnto:quality 5 ;
  azonOnto:recordingLength "00:06:53"^^xsd:string ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk fizycznych (2011)"@pl ;
  azonOnto:sound "stereo"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Karolina Jankowska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Fizyka 1 - doświadczenie 8: Rezonans mechaniczny - zasób o zwiększonej dostępności dla ON"@pl ;
  azonOnto:titleVariant "Doświadczenie 8. Rezonans mechaniczny"@pl,
    "Fizyka 1 - doświadczenie 8"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD