@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:50842 a azonOnto:Photo ;
  azonOnto:acceptanceDate "2019-09-13"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:11593 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:camera "Samsung SM-A520F"^^xsd:string ;
  azonOnto:collection collection:2 ;
  azonOnto:comment "40. Kolekcja okazów zwierzęcych - pszczoły"@pl ;
  azonOnto:creationYear 2019 ;
  azonOnto:description "Liście orzecha włoskiego (Juglans regia L.) działają odstraszająco na barciaka, który może wyrządzić poważne szkody w magazynie z ramkami. Można je wykładać na dennicy ula, w którym przechowuje się ramki zimą, lub poprzekładać liście pomiędzy ramkami."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "ogół społeczeństwa"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Liście_orzecha_w_dennicy_ula_-_sposób_na_przechowywanie_ramek.jpg"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/50842/Liście_orzecha_w_dennicy_ula_-_sposób_na_przechowywanie_ramek.jpg"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Ramka pszczelarska"@pl ;
      azonOnto:uri "http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_11005"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "barciak"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/29610"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-ND-NC 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:scientificDiscipline "Dziedzina nauk rolniczych / zootechnika i rybactwo (2018)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Paweł Migdał"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Liście orzecha wloskiego (Juglans regia L.) w dennicy ula - sposób na przechowywanie ramek"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD