@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:54775 a azonOnto:Audio ;
  azonOnto:acceptanceDate "2021-03-02"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:13211 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:collection collection:1 ;
  azonOnto:creationDate "2021-01-20"^^xsd:date ;
  azonOnto:description "Mroczna historia dawnej medycyny - rozmowa z Aleksandrą Wrześniewską z Koła Naukowego Antropologów Kostka na Uniwersytecie Wrocławskim. \\nJak dawniej leczono, jak poznawano anatomię ludzkiego ciała, jakie były dawne praktyki medyczne, czego wynikiem były pandemie, jak dbano o higienę, jaką rolę w utrzymaniu zdrowego ciała pełniło ziołolecznictwo, a jaką upuszczanie krwi."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "nauczyciele"@pl,
    "naukowcy"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl,
    "studenci"@pl,
    "uczniowie"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Mroczna_historia_dawnej_medycyny_-_rozmowa_z__Aleksandrą_WRZEŚNIEWSKĄ_z_Koła_Naukowego_Antropologów_Kostka.mp3"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/54775/Mroczna_historia_dawnej_medycyny_-_rozmowa_z__Aleksandrą_WRZEŚNIEWSKĄ_z_Koła_Naukowego_Antropologów_Kostka.mp3"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:genre "audycja radiowa"@pl ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Lekarze"@pl ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D010820"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "krew"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c44206"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "wywiad (rozmowa)"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c132839"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "operacja"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c69450"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "pandemia"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/24993"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "medycyna i ochrona zdrowia"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c51518"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "medycyna eksperymentalna"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c51515"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "ziołolecznictwo"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/22352"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "makabreska"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/38857"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "przerażenie"@pl ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/98707"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Polski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA-NC 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:location "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Akademickie Radio LUZ"^^xsd:string ;
  azonOnto:recordingLength "00:13:10"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Katedra Biologii Człowieka - Uniwersytet Wrocławski"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://www.antropo.uni.wroc.pl/"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Przerażające choroby i zabójcze terapie - opinie o książce"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4931747/przerazajace-choroby-i-zabojcze-terapie-czyli-historia-medycyny-jakiej-nie-znales"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Studenckie Koło Naukowe Antropologów KOSTKA - profil oficjalny"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://www.facebook.com/pg/sknkostka/about/?ref=page_internal"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o zdrowiu (2018)"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Anna Geryn"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:supplementaryFileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Mroczna_historia_dawnej_medycyny_-_rozmowa_z__Aleksandrą_WRZEŚNIEWSKĄ_z_Koła_Naukowego_Antropologów_Kostka.vtt"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/54775/Mroczna_historia_dawnej_medycyny_-_rozmowa_z__Aleksandrą_WRZEŚNIEWSKĄ_z_Koła_Naukowego_Antropologów_Kostka.vtt"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Mroczna_historia_dawnej_medycyny_-_rozmowa_z__Aleksandrą_WRZEŚNIEWSKĄ_z_Koła_Naukowego_Antropologów_Kostka.srt"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/54775/Mroczna_historia_dawnej_medycyny_-_rozmowa_z__Aleksandrą_WRZEŚNIEWSKĄ_z_Koła_Naukowego_Antropologów_Kostka.srt"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Mroczna_historia_dawnej_medycyny_-_rozmowa_z__Aleksandrą_WRZEŚNIEWSKĄ_z_Koła_Naukowego_Antropologów_Kostka.md"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/54775/Mroczna_historia_dawnej_medycyny_-_rozmowa_z__Aleksandrą_WRZEŚNIEWSKĄ_z_Koła_Naukowego_Antropologów_Kostka.md"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:title "Mroczna historia dawnej medycyny - rozmowa z Aleksandrą Wrześniewską z Koła Naukowego Antropologów Kostka"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD