@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:56390 a azonOnto:Article ;
  azonOnto:acceptanceDate "2021-07-29"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:13278 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:collection collection:3 ;
  azonOnto:description "Autor opisuje zapalenie ścięgna Achillesa u chorych na dnę moczanową – jego przebieg i leczenie."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "naukowcy"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl,
    "studenci"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Zapalenie_ścięgna_Achilesa_na_tle_skazy_moczanowej_OCR_2.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/56390/Zapalenie_ścięgna_Achilesa_na_tle_skazy_moczanowej_OCR_2.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Zapalenie_ścięgna_Achilesa_na_tle_skazy_moczanowej_OCR_1.tif"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/56390/Zapalenie_ścięgna_Achilesa_na_tle_skazy_moczanowej_OCR_1.tif"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Zapalenie_ścięgna_Achilesa_na_tle_skazy_moczanowej_OCR.pdf"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/56390/Zapalenie_ścięgna_Achilesa_na_tle_skazy_moczanowej_OCR.pdf"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "Zapalenie_ścięgna_Achilesa_na_tle_skazy_moczanowej.docx"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/56390/Zapalenie_ścięgna_Achilesa_na_tle_skazy_moczanowej.docx"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Zapalenie ścięgna"@pl ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D052256"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Gout"@en ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D006073"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Achilles Tendon"@en ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D000125"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Tendinopathy"@en ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D052256"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Dna moczanowa"@pl ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D006073"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Ścięgno Achillesa"@pl ;
      azonOnto:uri "http://purl.bioontology.org/ontology/MESH/D000125"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Polski"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0)"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:numeration "R. 1 Nr 2"^^xsd:string ;
  azonOnto:pageFrom 17 ;
  azonOnto:pageTo 18 ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:publicationYear 1906 ;
  azonOnto:publisher "wydawca nieznany"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "http://wiki.ormianie.pl/index.php/Roman_Barącz"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "http://wiki.ormianie.pl/index.php/Roman_Barącz"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)"@pl ;
  azonOnto:source [ a azonOnto:Source ;
      azonOnto:title "Lwowski Tygodnik Lekarski"@mu ] ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Magdalena Jonko"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Zapalenie ścięgna Achillesa na tle skazy moczanowej"@mu .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD