@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:57119 a azonOnto:Video ;
  azonOnto:acceptanceDate "2021-07-21"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:affiliation unit:6999 ;
      azonOnto:author person:79 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:codec "Inny"^^xsd:string ;
  azonOnto:collection collection:1 ;
  azonOnto:creationYear 2021 ;
  azonOnto:description "Animacja modelu 3D wykonanego na podstawie zdjęć lotniczych stanowiska Machu Picchu znajdującego się w Parku Narodowym Machu Picchu w Peru. Wizualizacja kompleksu ceremonialno-rezydencjonalnego Machu Picchu obejmuje obszar tzw. zona urbana."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "naukowcy"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl,
    "studenci"@pl,
    "uczniowie"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "model_3D_MP_hres.avi"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/57119/model_3D_MP_hres.avi"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:genre "film animowany"@pl ;
  azonOnto:geographicalCoverage <http://sws.geonames.org/2110250/>,
    <http://sws.geonames.org/3697554/>,
    <http://sws.geonames.org/3935636/> ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Architektura"@pl ;
      azonOnto:uri "http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1140"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "architektura"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/33488"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Peru"@pl ;
      azonOnto:uri "http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5725"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Republic of Peru"@en ;
      azonOnto:uri "http://eurovoc.europa.eu/2331"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "cuzco"@en ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/333206"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "aerial"@en ;
      azonOnto:uri "http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/synset/266478"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "animacja 3D"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c4465"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "Machu Picchu"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c49041"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:language "Wielojęzyczny"^^xsd:string ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA-NC 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:numberOfTracks 0 ;
  azonOnto:originalMedium "inne"^^xsd:string ;
  azonOnto:originalVideoMaterial "materiał montowany bez logo"@pl ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Laboratorium Skanowania i Modelowania 3D, Polska"^^xsd:string ;
  azonOnto:quality 4 ;
  azonOnto:recordingLength "00:02:00"^^xsd:string ;
  azonOnto:scientificDiscipline "Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)"@pl ;
  azonOnto:sound "niemy"@pl ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Aleksandra Brzozowska-Jawornicka"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Machu Picchu : animacja modelu 3D"@mu ;
  azonOnto:titleVariant "Machu Picchu : animación del modelo 3D"@es,
    "Machu Picchu : animation of 3D model"@es .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD