@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

records:8530 a azonOnto:Photo360 ;
  azonOnto:acceptanceDate "2018-03-21"^^xsd:date ;
  azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
      azonOnto:author person:1453 ;
      azonOnto:position 1 ] ;
  azonOnto:camera "Smarttech Scan 3D Dual Volume"^^xsd:string ;
  azonOnto:collection collection:1,
    collection:7 ;
  azonOnto:description "Eksponat Muzeum Politechniki Wrocławskiej opisany w inwentarzu pod nr MPWr_I21_1760 (A5013 R9-3). Transformator bezpieczeństwa, często potocznie nazywany „behapowcem” to transformator jednofazowy obniżający napięcie do poziomu napięcia bezpiecznego, najczęściej o napięciu wtórnym 24V (230/24V). Wymagania dotyczące transformatorów bezpieczeństwa opisuje norma PN-EN 61558-2-6:2009."@pl ;
  azonOnto:destinationGroup "naukowcy"@pl,
    "ogół społeczeństwa"@pl ;
  azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "1_g000.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/8530/1_g000.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "1_g001.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/8530/1_g001.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "1_g002.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/8530/1_g002.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "1_g004.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/8530/1_g004.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "1_g007.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/8530/1_g007.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "1_g008.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/8530/1_g008.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "1_g009.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/8530/1_g009.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "1_g010.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/8530/1_g010.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2_g000.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/8530/2_g000.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2_g001.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/8530/2_g001.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2_g002.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/8530/2_g002.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2_g003.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/8530/2_g003.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2_g004.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/8530/2_g004.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2_g005.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/8530/2_g005.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2_g006.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/8530/2_g006.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2_g007.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/8530/2_g007.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2_g008.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/8530/2_g008.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2_g009.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/8530/2_g009.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2_g010.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/8530/2_g010.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2_g011.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/8530/2_g011.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "2_g012.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/8530/2_g012.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "SPAKOWANE CHMURY PUNKTÓW.zip"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/8530/SPAKOWANE CHMURY PUNKTÓW.zip"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "1_g006.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/8530/1_g006.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "1_g011.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/8530/1_g011.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "1_g005.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/8530/1_g005.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "1_g003.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/8530/1_g003.ply"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:FileInfo ;
      azonOnto:name "1_g012.ply"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/8530/1_g012.ply"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:harmfulContent false ;
  azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "obwód elektryczny"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c66111"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "napięcie"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c61229"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:KeywordInfo ;
      azonOnto:name "transformator"@pl ;
      azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/c118788"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
      azonOnto:name "CC BY-SA 4.0"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:location "Muzeum Politechniki Wrocławskiej"^^xsd:string ;
  azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
      azonOnto:name "Politechnika Wrocławska"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:placeOfCreation "Wrocław"^^xsd:string ;
  azonOnto:relatedLink [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Wikipedia"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "https://pl.wikipedia.org/wiki/Transformator_bezpiecze%C5%84stwa"^^xsd:anyURI ],
    [ a azonOnto:RelatedLinkInfo ;
      azonOnto:name "Polski Komitet Normalizacyjny"^^xsd:string ;
      azonOnto:uri "http://sklep.pkn.pl/pn-en-61558-2-6-2009e.html"^^xsd:anyURI ] ;
  azonOnto:scientificDiscipline "dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika (2011)"@pl ;
  azonOnto:software "Geomagic Wrap 2015"^^xsd:string ;
  azonOnto:subject [ a azonOnto:Photo360Subject ;
      azonOnto:depth "190 mm"^^xsd:string ;
      azonOnto:height "160 mm"^^xsd:string ;
      azonOnto:material "metal, plastik"^^xsd:string ;
      azonOnto:placeOfCreation "Polska"^^xsd:string ;
      azonOnto:producer "Warsztaty Technikum i Zasadnieczej Szkoły Energetyczej Wrocław"^^xsd:string ;
      azonOnto:width "128 mm"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
      azonOnto:name "Karolina Ćwięka"^^xsd:string ] ;
  azonOnto:title "Transformator bezpieczeństwa - Chmura punktów"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD