@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

kv:29961 a skos:Concept ;
  rdfs:seeAlso "https://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php/Histologia/Wst%C4%99p"@pl ;
  skos:altLabel "HE"@pl,
    "barwienie H-E"@pl,
    "barwienie HE"@pl,
    "barwienie hematoksyliną i eozyną"@pl,
    "topograficzne barwienie przeglądowe"@pl ;
  skos:definition "Technika pozwalająca ocenić całość struktury tkanki, poprzez kontrastowe zabarwienie cytoplazmy i jader komórkowych. Hematoksylina jest substancją zasadową, która barwi jądra komórkowe na kolor fioletowy/niebieski. Eozyna to kwaśna pochodna fluoresceiny. Najczęściej stosuje się żółtawą eozynę Y barwiąca cytoplazmę na różowo/czerwono."@pl ;
  skos:inScheme kv:keywordsVocabulary ;
  skos:prefLabel "barwienie topograficzne"@pl ;
  skos:scopeNote "histologia, mikroskopia"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD