@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

kv:c57366 a skos:Concept ;
  rdfs:seeAlso "http://www.slownikkbr.pl/2017/03/16/modelowanie-potokow-ruchu/"@pl,
    "https://edroga.pl/drogi-i-mosty/modelowanie-ruchu-i-ukladu-transportowego-cz-i-12074274"@pl,
    "https://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/transport-i-spedycja/item/download/79411_5828fea3d260340c44c6170587a12955"@pl ;
  skos:altLabel "modelowanie ruchu"@pl,
    "modelowanie ruchu ulicznego"@pl ;
  skos:definition "Proces budowy modelu potoków ruchu osób, pojazdów lub transportu ładunków wraz z procesem budowy lub aktualizacji modelu układu transportowego wzajemnie powiązanych modelem interakcji transportowych. Modelowanie potoków ruchu wymaga przypisania modeli do określonego obszaru modelowania i zdefiniowanego interwału czasowego (najczęściej godzina szczytu lub doba)."@pl ;
  skos:inScheme kv:keywordsVocabulary ;
  skos:prefLabel "modelowanie potoków ruchu"@pl ;
  skos:scopeNote "transport, komunikacja"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD