@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

kv:c58237 a skos:Concept ;
  rdfs:seeAlso "http://rcin.org.pl/Content/19474/WA51_35241_r1986_Prace-Hab-LMazurkiew.pdf"@pl,
    "http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8e10ccc2-5fbe-47d2-922b-af676b663478"@pl,
    "https://www.impan.pl/dzialalnosc/konferencje/konferencje-wspolorganizowane-przez-impan/xli/kaminski.pdf"@pl ;
  skos:altLabel "model grawitacyjny"@pl,
    "model kontaktu"@pl,
    "modele pośrednich możliwości"@pl ;
  skos:definition "Model wzajemnych oddziaływań ośrodków. Pozwala prognozować ruchy miejskie wraz z ich uciążliwością. Informacje, które dostarcza, mogą zostać użyte do podjęcia decyzji o przeprojektowaniu skrzyżowań, a nawet całych odcinków dróg. Szczególnym zastosowaniem jest także przewidywanie migracji. Modele pośrednich możliowści, to narzędzia modelowania zjawisk transportowych opierające się nie na mierzeniu odległości, ale na analizie dostępnych w przestrzeni miejsc zaspokajających daną potrzebę człowieka."@pl ;
  skos:inScheme kv:keywordsVocabulary ;
  skos:prefLabel "model pośrednich możliwości"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD