@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

kv:c74150 a skos:Concept ;
  rdfs:seeAlso "https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/pilka-nozna;3957288.html"@pl,
    "https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%82ka_no%C5%BCna"@pl,
    "https://sjp.pwn.pl/slowniki/pi%C5%82ka%20no%C5%BCna.html"@pl ;
  skos:altLabel "soccer"@pl ;
  skos:definition "Gra sportowa, w której uczestniczą dwie jedenastoosobowe drużyny, starające się zdobyć w określonym czasie jak najwięcej punktów przez wbicie piłki do bramki przeciwnika."@pl ;
  skos:inScheme kv:keywordsVocabulary ;
  skos:prefLabel "piłka nożna"@pl .

RDF/XML

TURTLE

JSON-LD